Omdat de Vinex-bewoner een autonomade is,
kiest hij juist voor een neohistorisch huis

illustratie beginpagina