Monumenten zijn loeders,
je houdt ervan of je haat ze.

illustratie beginpagina